Καλό μήνα και καλή (εκκλησιαστική) χρονιά!

Χθές, 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το νέο εκκλησιαστικό έτος. Με αφορμή την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς, ας προσπαθήσουμε όλοι να πλησιάσουμε τον Κύριο και να εμπιστευτούμε σε αυτόν όλα τα προβλήματά μας, μικρά ή μεγάλα.

Ευλογημένο το νέο εκκλησιαστικό έτος! Καλό μήνα!
…………………………………………………

Happy (Church) New year to everyone!

Advertisements

Η Nηστεία των Aγίων Αποστόλων/ Apostle’s fast

Από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η νηστεία δηλαδή που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους και η διάρκειά της ποικίλει αναλόγως με την ημερομηνία τελέσεως της εορτής τού Πάσχα από την οποία εξαρτάται η έναρξή της, δηλαδή η Κυριακή των Αγίων Πάντων.
Η νηστεία αυτή είναι αρχαιοπαράδοτος στην Εκκλησία μας. Πρώτος ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει νηστεία μιάς εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή. «Τη γαρ εβδομάδι μετά την αγίαν πεντηκοστήν ο λαός νηστεύσας εξήλθε περί το κοιμητήριον εύξασθαι» (εγράφη περί το 357). Αυτός μεν αναφέρει την νηστεία αυτή αμέσως μετά την Πεντηκοστή, αλλά το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο έχει γραφεί πενήντα περίπου έτη αργότερα και απηχεί αποστολοπαράδοτες εντολές και συνήθειες, την αναφέρουν μία εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, δηλαδή μετά την εορτή των Αγίων Πάντων.

«Μετά ουν το εορτάσαι υμάς την πεντηκοστήν εορτάσατε… Συνέχεια

Όχι στο βόλεμα (Start discovering the real life!)

Πόσο ζηλεύω τις …(πέστροφες;). Που δε λογαριάζουν την ορμή του νερού και κολυμπούν κόντρα στο ρεύμα…
Άραγε, πόσες φορές κάναμε και μεις κάτι αντίστοιχο στη ζωή μας; Πόσες φορές αποφασίσαμε να ξεφύγουμε απ’το βόλεμα της καθημερινότητας; Απ’την απίστευτα στείρα ρουτίνα μας; Πόσες φορές προσπαθήσαμε να μιλήσουμε ειλικρινά στο Θεό;
Αυτό ζηλεύω: την αληθινή ζωή. Αυτό επιθυμώ: το γνήσιο βίωμα. Να είμαι αληθινός όσο και αν μου κοστίζει. Όσο και αν οι περιστάσεις δεν ανέχονται κάτι το διαφορετικό. Κι όλο αυτό, μυστικά…
Δύσκολο, μα αξίζει. Να κάνω ό,τι μπορώ για να στεριώσω σε μια σχεδία στη θάλασσα των πειρασμών. Να αγαπώ ανυπόκριτα, άδολα, ειλικρινά. Απροϋπόθετα. Λέξεις με τόση βαρύτητα.
Καιρός να περάσουμε απ’τη θεωρία στην πράξη. Καιρός να δείξουμε ότι με το Θεό βοηθό μπορούμε να κινήσουμε για την ανακάλυψη της αληθινής ζωής.
————————————————–
I so envy the… (trouts?). They do not matter the crash of the water and swim against the current. I wonder, have we ever done anything similar in our lives? How many times did we decide to escape the comfort zone of this prosaism? Of this barren daily routine? How many times did we try to honestly talk to God? That’s what I envy; the real life. That’s what I desire; the real experience. To be real no matter how hard it is. No matter when the circumstances do not tolerate something different. And all of this, secretly… Difficult, but it is worth doing. To do whatever I can so that I could hold up on a raft in the sea of temptations. To love genuinely, unpretentiously, honestly. Unconditionally. Words with so much depth. It was about time to move from theory to practice. It was about time to show that with God as a guide, we can start discovering the real life.

(a million thanks to Maria and Chris for this translation!)

Synaxarion For Holy and Great Tuesday

By Nikephoros Kallistos Xanthopoulos

GREAT TUESDAY

On Holy and Great Tuesday, we commemorate the Parable of the Ten Virgins in the Holy Gospel.

Verses

Great Tuesday bringeth us ten virgins,
Who win a victory from the impartial Master.

Synaxarion

As our Lord Jesus Christ was going up to Jerusalem to endure His suffering, He told such parables as this to His Disciples, while addressing others to the Jews. He related the Parable of the Ten Virgins in order to encourage almsgiving, teaching, at the same time, that we should all be ready before our end. For since He had expounded much to them about virginity and eunuchs, and since virginity has great glory (for it is truly a great thing), in order that one who has accomplished this virtue might not neglect the others, and especially that of almsgiving, which causes the lamp of virginity to resplend, the Holy Gospel introduces this Parable of the Ten Virgins. Συνέχεια

Σάββατο του Λαζάρου (Τροπάριο)

——————————–

Το τροπάριο αυτό ψάλλεται το Σάββατο του Λαζάρου και την επόμενη μέρα, την Κυριακή των Βαΐων. Στο παραπάνω βίντεο ο ύμνος ψάλλεται στις εξής γλώσσες: Ισπανικά, Σλαβονικά, Αραβικά, Ρουμανικά και Αγγλικά.

——————————–

This troparion is sung on the feast of the raising of Lazarus by Jesus (Lazarus Saturday, which starts Holy Week) and the next day, Palm Sunday.
This movie presents this hymn in a few diffrent languages: Spanish, Church-Slavonic, Arabic, Romanian and English.